Гайворонська міська рада
Гайворонський район, Кіровоградська область

Відділи та управління міськвиконкому

 

Відділ бухгалтерського обліку та фінансів. Начальник відділу Тугушева Віра Тимофіївна

Відділ бухгалтерського обліку і фінансів є структурним підрозділом Гайворонської міської ради і підпорядковується міському голові згідно з розподілом повноважень.

Основними завданнями відділу бухгалтерського обліку і фінансів є:    

  • Організація роботи по складанню та виконанню міського бюджету;  
  • Складання проекту міського бюджету, підготовка необхідних матеріалів для подання проекту на затвердження міській раді;
  • Фінансування з міського бюджету установ, організацій та підприємств, відповідно до затверджених асигнувань в міру виконання ними кошторисів виробничих та фінансових планів;
  • Здійснення контролю за найбільш доцільним і економічним використанням бюджетних коштів, дотриманням установами та організаціями фінансово-бюджетної та штатно-кошторисної дисципліни, виконанням законодавчих та нормативних документів з питань складання і виконання бюджету;  
  • Розробка пропозицій по вдосконаленню роботи по складанню и виконанню бюджету. тел.-2-19-31

Земельний відділ. Начальник відділу Собчик Володимир Васильович

Земельний  відділ Гайворонської міської ради , створений  з  метою  забезпечення  роботи  щодо вирішення питань у галузі земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування. тел.2-28-58

Юридично-адміністративний відділ. Начальник відділу Мурована Тетяна Юріївна 

Основними завданнями відділу  є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Гайворонської міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків. А  також кадрової роботи та  встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в міській  раді.тел.2-28-58